Tianjin Office

SHANHAI PUDONG INT’L TRANSPORTATION CO., LTD TIANJIN BRANCH
PUDONG PRIME INT'L LOGISTICS,INC .(USA)TIANJIN OFFICE
ADD:RM 2301 TIANXING RIVERFRONT SQUARE NO.81 SHIYIJING ROAD TIANJIN CHINA
TEL:022-24152189   FAX:02224156601  TEL:24152189 FAX:24152178
Department Name Direct Line Ext. Fax Ext. MOBILE E-MAIL
  General Manager Sun dong sheng 24128629 8005 10 13803020033 sds@pudongtrans.com
  Deputy General Manager Sun xiao quan 24128623 8008 16 13802032490 sunxiaoquan@pudongtrans.com
  Deputy General Manager Bill 24123190 8006 17 18920054411 billtang@pudongtrans.com
  Marketing Department
  Manager Wu jie 24109380 8018 23 13352013613 wujie@pudongtrans,com
  Sun ying xu 24154993 8019 22 13820206669 sunyingxu@pudongtrans.com
 John 24128919 8007 25 13802117261 johnhe@pudongtrans.com
 Yang xi 24109351 8028 28 13602075430 yangxi@pudongtrans,com
 Wang jia lin 24154585  47 13212232585 wangjialin@pudongtrans.com
 Zhou wen bo   49 13920783568 zhouwenbo@pudongtrans.com
 Wu qing      wuqing@pudongtrans.com
 Cary 58266791   18920578651 chenyuanxin@pudongtrans.com
 Liu jia cheng  8011  13612038685 liujiacheng@pudongtrans.com
  Operating Department
  Director of Operating Dept. Liu yang 24109477 8012 12 13072225700 liuyang@pudongtrans.com
MSC /AMS  Qi xuan 24109502 8021 31 13920396675 qixuan@pudongtrans.com
MSC  Wang yan 24154781 8002 30 13702152966 pudong_msc_doc@pudongtrans.com
MSC  Guo xin 24109160 8001 34 13682103356 reception@pudongtrans.com
CMA/HAP-LLOYD/OOCL/NYK Ning xiao fang 24154782 8025 36 13820895426 ningxiaofang@pudongtrans.com
CMA/HAP-LLOYD/OOCL/NYK Ma chang sheng 58265125 8010 43 15522068568 machangsheng@pudongtrans.com
K-LINE/CSCL/RICKMERS/CP/MAERSK/ANL/HMM Mu ying li 24109382 8014 24 13652106001 Export_1@pudongtrans.com
K-LINE/CSCL/RICKMERS/CP/MAERSK/ANL/HMM Li hui 24109350 8013 46 13752395502 lihui@pudongtrans.com
APL/COSCO/CASV/ZIM/EV/MOL/HJ/WW   Juliet 24313495 8009 29 13920802865 juliet@pudongtrans.com
APL/COSCO/CASV/ZIM/EV/MOL/HJ/WW  Edison 58266986 8033 37 13820526910 zhouzheng@pudongtrans.com
APL/COSCO/CASV/ZIM/EV/MOL/HJ/WW  Chen chen 24154992 8015 44 15922164939 chenchen@pudongtrans.com
MSC   Remona 24109512 8022 32 13820124313 doc_2@pudongtrans.com
msc Zhou wen tao 58265301 8026 41 13512246061 zhouwentao@pudongtrans.com
 CSAV/KLINE/LCL Hu jing yuan 58265124 8033 42 13323355072 hujingyuan@pudongtrans.com
CSAV/K-LINE/LCL   Wang yun 18920758983  33 13821038359 wangyun@pudongtrans.com
CSAV/K-LINE/LCL   Yang li min 18920758983  52 13702130667 yanglimin@pudongtrans.com
  Service  Department
  Customer Service Manager Liu yi fang 24128631 8003 11 13602056897 efang@pudongtrans.com
  Ruby 24315265 8020 35 13820808771 insidesales@pudongtrans.com
 Samantha 18822027656 8038 40 13602127789 fengshaoyu@pudongtrans.com
 Shi xin yue 24154767 8037 66 13902076769 shixinyue@pudongtrans.com
  Administration Department
  Zhao yu xin 24109499  27 13920300876 zhaoyuxin@pudongtrans.com
 Chen he 24109499 8039 50 13752302507 chenhe@pudongtrans.com
 Han yi feng   53 13662053247 hanyifeng@pudongtrans.com
 Xiao li ren   51 15822156987 xiaoliren@pudongtrans.com
  Fiancial Department
  Financial Manager Jane 24109165 8035 18 13802056501 janezhai@pudongtrans,com
  Yu ying  8024 19 13602064055 Yying@pudongtrans.com
 Wang yun ling  8027 20 13752634896 Accounting-3@pudongtrans.com
 Yang yu yue 58266982 8032 21 13821468196 Accounting-2@pudongtrans.com
 David 24154023 8034 26 13820864553 qingdao_doc@pudongtrans.com
 Niki 24152189 8036 39 13752667889 niki@pudongtrans.com